Какво ще произвeде ВПК до 2020 г.? (ru)

{START_COUNTER}